تبلیغات
(Johnny Depp (download - دانلود فیلم nick of time 1995

The heart of hollywood
داستان فیلم :

«جین واتسن» (دپ) مردی است معمولی که هنگام بازگشت از مراسم خاک سپاری همسر سابقش، به «آقای اسمیت» (واکن) و «خانم جونز» (مافیا) برمی خورد که دخترش را می ربایند و به او اسلحه ای با شش گلوله و یک کارت رمز گشا می دهند و خط سیر «فرماندار گرانت» (میسن) را در اختیارش می گذارند و به او می گویند که تنها 75 دقیقه فرصت دارد فرماندار را بکشد و اگر نه دخترش را خواهد کشت.