تبلیغات
(Johnny Depp (download - دانلود فیلم Don juan demarco 1995

The heart of hollywood
داستان فیلم:

مردی جوان برای یافتن عشق گمشده اش به راهی نیویورک می شود. اوضاع روحی او به قدری خراب است که حتی دست به خودکشی هم می زند که موفق نمی شود. در این بین دکتر روانشناسی به نام میکلر او را می یابد و به او کمک می کند تا شاید... 


RapidShare
Size : 1.5 GB

Pass : UpInYa
Code:
rapidshare.com/files/254005901/Pact-With-Cupid.part01.rar
rapidshare.com/files/254009225/Pact-With-Cupid.part02.rar
rapidshare.com/files/254012598/Pact-With-Cupid.part03.rar
rapidshare.com/files/254015892/Pact-With-Cupid.part04.rar
rapidshare.com/files/254019093/Pact-With-Cupid.part05.rar
rapidshare.com/files/254022190/Pact-With-Cupid.part06.rar
rapidshare.com/files/254025309/Pact-With-Cupid.part07.rar
rapidshare.com/files/254028394/Pact-With-Cupid.part08.rar
rapidshare.com/files/254031165/Pact-With-Cupid.part09.rar
rapidshare.com/files/254034244/Pact-With-Cupid.part10.rar
rapidshare.com/files/254037232/Pact-With-Cupid.part11.rar
rapidshare.com/files/254040124/Pact-With-Cupid.part12.rar
rapidshare.com/files/254043090/Pact-With-Cupid.part13.rar
rapidshare.com/files/254045859/Pact-With-Cupid.part14.rar
rapidshare.com/files/254048642/Pact-With-Cupid.part15.rar
MegaUpload
Size : 1.5 GB

Pass : UpInYa
Code:
http://www.megaupload.com/?d=DIE5CD2H
http://www.megaupload.com/?d=D4GMEY36
http://www.megaupload.com/?d=ZIAM8W4K
http://www.megaupload.com/?d=6TFASK2I
http://www.megaupload.com/?d=G66M6TM1
http://www.megaupload.com/?d=X37UTNZB
http://www.megaupload.com/?d=6MSJPKLN
http://www.megaupload.com/?d=U94TO21N
http://www.megaupload.com/?d=RWE0S2ZT
http://www.megaupload.com/?d=1B05P2YB
http://www.megaupload.com/?d=F47UNR6H
http://www.megaupload.com/?d=7KRA5U3A
http://www.megaupload.com/?d=HKSMA6AM
http://www.megaupload.com/?d=3SBFPQW0
http://www.megaupload.com/?d=NMYQLSWL
HotFile
Size : 1.5 GB

Pass : UpInYa
Code:
http://hotfile.com/dl/18054392/6246f5c/devise-djdm.part01.rar
http://hotfile.com/dl/18054606/132a2b6/devise-djdm.part02.rar
http://hotfile.com/dl/18054724/24bbf00/devise-djdm.part03.rar
http://hotfile.com/dl/18054824/87ecb35/devise-djdm.part04.rar
http://hotfile.com/dl/18055029/2c23fb7/devise-djdm.part05.rar
http://hotfile.com/dl/18055168/804e6f4/devise-djdm.part06.rar
http://hotfile.com/dl/18055240/f4de00f/devise-djdm.part07.rar
http://hotfile.com/dl/18055374/ef4c856/devise-djdm.part08.rar
http://hotfile.com/dl/18055463/35fd30c/devise-djdm.part09.rar
http://hotfile.com/dl/18055633/dd0bdf5/devise-djdm.part10.rar
http://hotfile.com/dl/18055750/18a760b/devise-djdm.part11.rar
http://hotfile.com/dl/18055860/468d81c/devise-djdm.part12.rar
http://hotfile.com/dl/18055996/ca1d45d/devise-djdm.part13.rar
http://hotfile.com/dl/18056072/39fb4a0/devise-djdm.part14.rar
http://hotfile.com/dl/18056090/378d01b/devise-djdm.part15.rar
RapidShare
Size : 700 MB

Pass : warezdonkey.com
Code:
http://rapidshare.com/files/137369813/warezdonkey_DonJuanDeMarco.part1.rar 
http://rapidshare.com/files/137375925/warezdonkey_DonJuanDeMarco.part2.rar 
http://rapidshare.com/files/137381572/warezdonkey_DonJuanDeMarco.part3.rar 
http://rapidshare.com/files/137387338/warezdonkey_DonJuanDeMarco.part4.rar 
http://rapidshare.com/files/137392680/warezdonkey_DonJuanDeMarco.part5.rar 
http://rapidshare.com/files/137397607/warezdonkey_DonJuanDeMarco.part6.rar 
http://rapidshare.com/files/137402263/warezdonkey_DonJuanDeMarco.part7.rar 
http://rapidshare.com/files/137403231/warezdonkey_DonJuanDeMarco.part8.rar
RapidShare
Size : 700 MB

Pass : www.dl4.us
Code:
http://rapidshare.com/files/351145712/977wf.part1.rar 
http://rapidshare.com/files/351145784/977wf.part2.rar 
http://rapidshare.com/files/351145934/977wf.part3.rar 
http://rapidshare.com/files/351145935/977wf.part4.rar 
http://rapidshare.com/files/351145938/977wf.part5.rar 
http://rapidshare.com/files/351145966/977wf.part6.rar 
http://rapidshare.com/files/351145983/977wf.part7.rar