تبلیغات
(Johnny Depp (download - دانلود فیلم dead man 1995

The heart of hollywood
داستان فیلم :


فیلم درباره حسابدار جوانی به نام ویلیام بلیک (جانی دپ) می باشد که بعد از مرگ والدینش به غرب وحشی سفر می کند تا شغلی در آنجا بیابد. او نه تنها شغل موردنظرش را بدست نمی آورد بلکه به صورتی اتفاقی باعث قتل دو نفر نیز می شود. یک سرخپوست به نام هیچکس، ویلیام بلیک را زخمی پیدا می کند و از این به بعد فرار ویلیام بلیک از دست آدم کش های حرفه ای با کمک هیچکس آغاز می شود. این سفر برای بلیک تنها یک فرار نیست بلکه روند تغییر شخصیت وی نیز می باشد.


RapidShare
Size : 450 MB

Pass : luckyRapidShare
Size : 500 MB

Pass : ultrascorp