تبلیغات
(Johnny Depp (download - دانلود فیلم 2005 Charlie and the Chocolate Factory

The heart of hollywoodcharlieداستان فیلم :

چارلی باکت که همراه خانواده فقیر، اما خوشبخت خود در کلبه ای زهوار در رفته زندگی می کند، هر شب قبل از خواب از پنجره به ساختمان عظیم کارخانه شکلات سازی ویلی وانکا نگاه می کند و درباره آن چه داخل آن می گذرد خیال پردازی می کند، چون در کارخانه سال هاست بسته شده و هیچ ** حق ورود به آن را ندارد. یک روز ویلی وانکا اعلام می کند که درهای کارخانه را به روی پنج کودک خوش شانسی که بلیط های طلایی داخل بسته شکلات ها یش را بیابند، باز خواهد کرد تا از کارخانه بازدید کرده و از اسرار آن باخبر شوند. چارلی نیز در خیابان سکه ای می یابد و با آن شکلات می خرد. در زیر بسته بندی آن یک بلیط طلایی قرار دارد. این آخرین بلیط طلایی است ، چون چهار بلیط دیگر قبلاً پیدا شده است. در روز موعود چارلی به همراه پدربزرگش و چهار کودک دیگر پا به درون کارخانه می گذارد و در طول این سفر شگفت انگیز نه فقط با اسرار کارخانه، بلکه با نیت اصلی آقای وانکا از دعوت این پنج کودک نیز مطلع می شود.